Пресовани скари 2018-10-26T17:31:27+00:00
Loading...
Loading...

Какво представляват пресованите скари?

Пресованите скари обикновено се изработват от кръстосани перпендикулярно напречни и носещи пръти. Те са свързани чрез пресоване, като са захванати със специално изработен профил.

Тези скари не изискват високи разходи и големи инвестиции, поради материалите, от които се изработват. Точно затова, именно тези скари са най-добрата алтернатива за строителството и инженерните решения. Още повече, че материалите, които се използват, много често за рециклируеми, което пък ги прави леснодостъпни и евтини.

Въпросните носещи шини са тези, които „премостват“ разстоянието между подпорите. Сечението им представлява широчината по дебелината на скарата, а разстоянието между подпорите е основен фактор, определящ нивото на товароносимост на съответната скара.

Логично, ако ви е нужна пресована скара за по-голям и тежък товар, то това означава, че носещата шина трябва да е по-голяма и по-дебела, за да издържи дадената маса, с която ще се натоварва.

Пресованите скари са носимоспособни в посоката на носещите шини (метални артикули). Съответно, винаги трябва да се дефинира точната дължина на носещите пръти.

От какво се създават пресованите скари?

Те най-често се изработват от стомана – неръждаема, черна или горещо-поцинкована.

Именно носещите пръти са най-важният елемент на пресованите скари. В зависимост от целта, за която ви е необходима пресованата скара, се определят и характеристиките на носещите шини. От своя страна, напречните пръти не участват толкова в товароносимостта.

Разбира се, както останалите метални структури, така и пресованите скари отговарят на дадени изисквания, според които да издържат на различни атмосферни условия. Освен това, пресованите скари могат да се използват и за облицовка за фасадни съоръжения и също така, като свързващи елементи.

Предимствата на пресованите скари включват, освен устойчивостта на екстремни условия, но и тяхната лекота и лесна инсталация. Имайте предвид, че ако подобни пресовани структури се ползват са облицоване на фасада, то задната облицовка остава видима, заради високата пропускливост на светлина.  С други думи, благодарение на скарите ще предпазите от някои външни фактори първоначалната фасада, но тя все пак няма да е напълно скрита.

При нас може да заявите индивидуална поръчка на различни видове пресовани скари, които ще бъдат придружени и от сертификат за качество, като едновременно с това ще отговарят и на всички задължителни стандарти, в това число и DIN.

Какво представляват пресованите скари?

От какво се създават пресованите скари?

ПРЕСОВАНИ СКАРИ

Какво представляват пресованите скари?

Пресованите скари обикновено се изработват от кръстосани перпендикулярно напречни и носещи пръти. Те са свързани чрез пресоване, като са захванати със специално изработен профил.

Тези скари не изискват високи разходи и големи инвестиции, поради материалите, от които се изработват. Точно затова, именно тези скари са най-добрата алтернатива за строителството и инженерните решения. Още повече, че материалите, които се използват, много често за рециклируеми, което пък ги прави леснодостъпни и евтини.

Въпросните носещи шини са тези, които „премостват“ разстоянието между подпорите. Сечението им представлява широчината по дебелината на скарата, а разстоянието между подпорите е основен фактор, определящ нивото на товароносимост на съответната скара.

Логично, ако ви е нужна пресована скара за по-голям и тежък товар, то това означава, че носещата шина трябва да е по-голяма и по-дебела, за да издържи дадената маса, с която ще се натоварва.

Пресованите скари са носимоспособни в посоката на носещите шини (метални артикули). Съответно, винаги трябва да се дефинира точната дължина на носещите пръти.

От какво се създават пресованите скари?

Те най-често се изработват от стомана – неръждаема, черна или горещо-поцинкована.

Именно носещите пръти са най-важният елемент на пресованите скари. В зависимост от целта, за която ви е необходима пресованата скара, се определят и характеристиките на носещите шини. От своя страна, напречните пръти не участват толкова в товароносимостта.

Разбира се, както останалите метални структури, така и пресованите скари отговарят на дадени изисквания, според които да издържат на различни атмосферни условия. Освен това, пресованите скари могат да се използват и за облицовка за фасадни съоръжения и също така, като свързващи елементи.

Пресовани скари от http://metalnistulbi.com

Пресовани скари

Предимствата на пресованите скари включват, освен устойчивостта на екстремни условия, но и тяхната лекота и лесна инсталация. Имайте предвид, че ако подобни пресовани структури се ползват са облицоване на фасада, то задната облицовка остава видима, заради високата пропускливост на светлина.  С други думи, благодарение на скарите ще предпазите от някои външни фактори първоначалната фасада, но тя все пак няма да е напълно скрита.

При нас може да заявите индивидуална поръчка на различни видове пресовани скари, които ще бъдат придружени и от сертификат за качество, като едновременно с това ще отговарят и на всички задължителни стандарти, в това число и DIN.

Какво са пресованите скари?

От какво се изработват пресованите скари?